Fraude en verificatie

Blijf fraudetrends voor en bescherm uw klanten

Beveiliging en verificatie klanteninformatie

Experian investeert voortdurend in nieuwe databronnen en technologische innovaties. Het doel: u als onze klant voorzien van de meest geavanceerde hulpmiddelen voor fraudepreventie. U vermindert het kredietrisico door screening en identiteitvaststelling en stopt fraude voordat u verliezen lijdt.

Identiteitsfraude

Fraude is de grootste oorzaak van inkomstenverlies bij financiële organisaties, telecommunicatie- en verzekeringsorganisaties. De daaruit voortvloeiende verliezen hebben altijd invloed op de winst. Onze software en informatie helpen uw bedrijf snel en effectief potentiële identiteitsfraude op te sporen. Zelfs nog voor een klantrelatie tot stand komt.

Verificatie

Wilt u fraude voorkomen? Wij kunnen uw bedrijf voorzien van directe verificatie- en validatie-instrumenten. Met employment screening weet u bovendien zeker dat werknemers zijn wie ze zeggen te zijn en gekwalificeerd zijn voor hun baan.

Fraude bij opening rekening

We monitoren patronen en beoordelen klantgedrag op basis van de waarschijnlijkheid dat zij fraude zullen plegen bij het openen van een rekening. Ook voorkomen we 'bust out' en ' fraud sleeper'. Zo houden we rekening met de tijd die mogelijk verstrijkt tussen de datum van de rekeningaanvraag en het tijdstip waarop de frauduleuze activiteit plaatsvindt.

Bescherming tegen identiteitsfraude

We kunnen de bankrekeninggegevens van uw klanten valideren om te bevestigen dat ze zijn wie ze zeggen te zijn. We kunnen uw bedrijf ook helpen om uw klanten en personeel te beschermen in het geval van identiteitsfraude.

  • © Experian 2018. Alle rechten voorbehouden.