onze verantwoordelijkheden

Meer informatie?

  Stuur een e-mail

  Bel naar 070 - 440 4000

Onze verantwoordelijkheden

Omdat wij onze verantwoordelijkheid naar onze aandeelhouders en alle andere stakeholders zeer serieus nemen heeft Experian wereldwijd een uitgebreid programma voor ‘corporate governance’ en ‘corporate responsibility’ opgesteld. Enerzijds geven wij op deze wijze onze aandeelhouders de zekerheid dat zij het beste rendement op de lange termijn krijgen. Anderzijds willen wij hiermee met onze overige stakeholders een open, transparante en eerlijke relatie kunnen onderhouden.

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Wij realiseren ons dat de maatschappij een bepaalde betrokkenheid verwacht van grote organisaties. Wij denken dat met name strengere gedragsregels, meer verantwoordelijkheid voor de directe en de indirecte invloeden van onze activiteiten op de maatschappij, hierbij wenselijk zijn.

Corporate governance

‘Corporate governance’ hebben wij gedefinieerd als een systeem dat bepaalt hoe onze organisatie wordt geleid en gecontroleerd. Het hiervoor ontworpen raamwerk stimuleert een zo efficiënt mogelijk gebruik van de diverse verantwoordelijkheden en verantwoordelijken.

  • © Experian 2018. Alle rechten voorbehouden.