Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Meer informatie?

  Stuur een email

  Bel naar 070 - 440 4000

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Grote ondernemingen spelen tegenwoordig een belangrijke rol in onze maatschappij. Dit geldt ook voor Experian omdat onze producten de levens van vele consumenten beïnvloeden. In veel opzichten maakt Experian een essentieel, maar vaak onzichtbaar, deel uit van ons dagelijkse leven.

Zo ondersteunen wij opkomende economieën bij de ontwikkeling van een goed gereguleerd kredietverleningsysteem. Ook dragen wij met onze consumenteninformatie bij aan het structureel verminderen van overkreditering. Andere oplossingen variëren van het helpen van fondsenwervers bij het zo efficiënt mogelijk besteden van hun marketingbudget tot het helpen van consumenten bij het tegengaan van misbruik van hun identiteitsbewijzen.

Wij zijn ons zeer bewust van onze grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en houden rekening met de mensen wier levens wij beïnvloeden. Daarnaast zijn ook onze medewerkers en hun familie en vrienden belangrijk voor ons en nog breder onze opdrachtgevers en hun klanten, onze aandeelhouders, overheid, schuldhulpverleners, liefdadigheidsinstellingen en belangengroepen die zich hard inzetten om onze maatschappij beter te maken. We kunnen niet beloven dat we het altijd goed zullen doen want soms zijn er conflicterende belangen. Maar we geloven dat door een nauwe samenwerking met belangrijke groeperingen wij veranderingen kunnen signaleren, risico’s leren managen en uiteindelijk beter gefundeerd zaken zullen doen.

Experian legt verantwoording af door

  • Het veilig gebruiken van data met respect voor en naleving van bestaande regelgeving, branche specifieke richtlijnen en nieuwe wetgeving en door het scheppen van een cultuur van verdraagzaamheid en een grote mate van integriteit.


  • Het creëren van sociale en economische voordelen door toepassing van onze producten, rekening houdend met enerzijds de rechten van consumenten en anderzijds de behoeften van onze klanten.


  • Het informeren en stimuleren van consumenten en hen de zekerheid geven dat zij, in direct contact met ons, een eerlijke en open behandeling krijgen.


  • Een goede werkgever te zijn. Door het naleven van onze afgesproken waardes en gedragscodes, medewerkers verzekeren dat zij eerlijk worden behandeld, hen maximale support te geven om hun ambities te verwezenlijken en veilige en gezonde werkplekken te bieden.


  • Door een actieve rol te spelen bij het sociale en economisch verbeteren van onze maatschappij, zowel regionaal, nationaal als mondiaal.

Onderstaand treft u onze ‘corporate responsibility’ rapporten aan. Klik hier voor meer informatie.

Corporate Responsibility 2006
Corporate Responsibility 2007

  • © Experian 2018. Alle rechten voorbehouden.