Onze Bronnen

Meer informatie?

  Stuur een e-mail

  Bel naar 070 - 440 4000

Onze Bronnen

Experian verzamelt en verwerkt gegevens voor haar opdrachtgevers om hen te helpen verhaalsmogelijkheden te bepalen en kredietwaardigheid van klanten te beoordelen en/of goed onderbouwde commerciële beslissingen te nemen.

Deze verschillende doeleinden zijn voor de diverse afdelingen afzonderlijk vastgesteld zodat de gegevens niet zonder meer kunnen worden uitgewisseld. Met andere woorden: de beschikbaarheid van informatie is afhankelijk van het doel waarvoor een opdrachtgever deze wil gebruiken.

Experian heeft hiervoor, conform de privacy wet- en regelgeving, strikte regels opgesteld die nauwkeurig worden nageleefd. Een privacy officer bewaakt deze werkwijze zowel bij Experian als bij opdrachtgevers van Experian.

In Nederland kunnen, strikt afhankelijk van het doel waarvoor het wordt opgevraagd, een groot aantal bronnen worden geraadpleegd waaronder:

  • Woonadres- en verhuisinformatie
  • Informatie van vaste telefoonaansluitingen
  • Kadasterinformatie
  • CycloMedia informatie
  • Gerechtelijke aankondigingen
  • Bedrijfs- en bestuurdersinformatie
  • Incasso-aanvragen informatie
  • Socio-demografische informatie

  • © Experian 2018. Alle rechten voorbehouden.